Mitä on henkinen valmennus?

henkinen valmennus on hyvin moniuloitteista ja ratkaisukeskeistä. Se pyrkii siihen, että jokainen valmennettava pääsisi irti mielensä rajoitteista ja pystyisi toimimaan täydellä potentiaalillaan.

Henkisessä valmennuksessa tutkitaan, miten mielemme toimii ja miten sen saa toimimaan kaikkein tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Session aikana kartoitetaan mitä haluat saavuttaa ja kuinka pääset tavoitteisiisi. Henkinen valmennus opastaa oikeaan suuntaan ja hypnoottisten mielikuvaharjoitteiden avulla pääsemme työstämään alitajuisia blokkeja jotka rajoittavat meidän kehitystä. Valmennus kartoitta siis sitä, mikä sinua estää kukoistamasta ja antaa työkaluja esteiden poistamiseen.

 

Henkinen valmennus toimii apuna silloin, kun halutaan menestyä ja päästä parempiin tuloksiin. Kyse voi olla urheilusta, työstä, parisuhteesta tai muusta elämänhallinnasta. Valmennuksen tavoite on selkeyttä ajatuksia niin, että valmennettava ymmärtää miksi hän toimii niin kuin tekee ja ymmärryksen kautta hän osaa tehdä parempia valintoja. Valmentaja toimii mentorina ja sparraajana niille, jotka haluavat menestyä tavalla tai toisella.

 

Henkisen valmennuksen on tarkoitus opastaa sinua rakentamaan eri tilanteisiin sopivia henkisiä tiloja, jotta pääset toteuttamaan itseäsi täydellä potentiaalillasi. Esimerkiksi monet urheilijat saattavat olla fyysisesti samassa kunnossa, mutta kilpasuorituksissa se yleensä voittaa, ketä osaa käyttää mieltään oikein. Kun jännitys ei pääse sumentamaan mieltä, urheilija osaa hyödyntää kaikkien vuosien harjoittelun ja työn parhaimmalla tavalla. Sama pätee myös muihin elämän osa-alueisiin, joissa täytyy saada oma osaaminen oikealla hetkellä optimaalisesti käyttöön. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi esiintyminen tai tiukka ajanjakso töissä. 

 

Yksi henkisen valmennuksen tärkeimmistä osista on selvittää, mikä estää valmennettavaa pääsemästä tavoitteeseensa. Kun rajoittava tekijä on selvinnyt autetaan valmennettavaa poistamaan se. Esteet voivat olla motivaatioon, sisäiseen dialogiin, rajoittaviin uskomuksiin, pelkoihin tai minäkuviin liittyviä. Yleensä esteet ovat niin tiedostamattomia, että emme pääse niihin itse kiinni. Tällöin tarvitaan ulkopuolista apua asioiden tiedostamiseen. Henkinen valmennus selkeyttää mieltä ja opastaa valmennettavaa löytämään itsestään ne voimavarat jolla rajoituksista pääsee eroon.

 

Henkinen valmennus toimii tukena esimerkiksi itsensä kehittämisessä ja tutkimisessa, uuden oppimisessa, pelkojen ja fobioiden taltuttamisessa, addiktioiden helpottamisessa, painonhallinnassa, stressin hallinnassa, henkisen kasvun vauhdittajana sekä asioiden selkeyttämisessä. Se opastaa valmennettavaa ajattelemaan taitavammin, ymmärtämään omaa käytöstä ja sitä kautta pääsemään toteuttamaan itseään täysillä. Valmennuksen tarkoitus on saada sinut kukoistamaan ja elämään oman näköistä elämää ilman mielen rajoituksia.