Mitä on mentaalivalmennus?

 
 

Mentaalivalmennus herättää monia mielikuvia ja käsitteenä se on monelle epäselvä. Mentaalivalmennuksessa tutkitaan, miten mielemme toimii ja miten sen saa toimimaan kaikkein tarkoituksenmukaisimmalla tavalla juuri sinulle. Valmennus kartoitta sitä, mikä sinua estää kukoistamasta ja antaa työkaluja esteiden poistamiseen. Vapaudut mielesi rajoitteista ja alat toimimaan täydellä potentiaalillasi.

 

Mentaalivalmennus toimii apuna silloin, kun halutaan menestyä ja päästä parempiin tuloksiin. Kyse voi olla urheilusta, työstä, parisuhteesta tai muusta elämänhallinnasta. Valmennuksen tavoite on selkeyttä ajatuksia niin, että valmennettava ymmärtää miksi hän toimii niin kuin tekee ja ymmärryksen kautta hän osaa tehdä parempia valintoja. Mentaalivalmentaja toimii mentorina ja sparraajana niille, jotka haluavat menestyä tavalla tai toisella.

 

Mentaalivalmennuksen on tarkoitus opastaa sinua rakentamaan eri tilanteisiin sopivia henkisiä tiloja, jotta pääset toteuttamaan itseäsi täydellä potentiaalillasi. Esimerkiksi monet urheilijat saattavat olla fyysisesti samassa kunnossa, mutta kilpasuorituksissa se yleensä voittaa, ketä osaa käyttää mieltään oikein. Kun jännitys ei pääse sumentamaan mieltä, urheilija osaa hyödyntää kaikkien vuosien harjoittelun ja työn parhaimmalla tavalla. Sama pätee myös muihin elämän osa-alueisiin, joissa täytyy saada oma osaaminen oikealla hetkellä optimaalisesti käyttöön. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi esiintyminen tai tiukka ajanjakso töissä. 

 

Yksi mentaalivalmennuksen tärkeimmistä osista on selvittää, mikä estää valmennettavaa pääsemästä tavoitteeseensa. Kun rajoittava tekijä on selvinnyt autetaan valmennettavaa poistamaan se. Esteet voivat olla motivaatioon, sisäiseen dialogiin, rajoittaviin uskomuksiin, pelkoihin tai minäkuviin liittyviä. Yleensä esteet ovat niin tiedostamattomia, että emme pääse niihin itse kiinni ilman ulkoista apua. Mentaalivalmennus selkeyttää mieltä ja opastaa valmennettavaa löytämään itsestään ne voimavarat jolla rajoituksista pääsee eroon.

 

Mentaalivalmennus toimii tukena itsensä kehittämisessä. Se opastaa valmennettavaa ajattelemaan taitavammin, ymmärtämään omaa käytöstä ja sitä kautta pääsemään toteuttamaan itseään täysillä. Valmennuksen tarkoitus on saada sinut kukoistamaan ja elämään oman näköistä elämää ilman mielen rajoituksia.