Mitä on henkinen valmennus?

 
 

Henkinen valmennus herättää monia mielikuvia ja käsitteenä se on monelle epäselvä. Henkisessä valmennuksessa on yksinkertaisuudessa kyse siitä, miten mielemme toimii ja miten sen saa toimimaan kaikkein tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Eli valmennus opastaa sinua vapatumaan mielesi rajoiteista ja ohjaa sinua toimimaan täydellä potentiaalillasi.

 

Henkinen valmennus toimii apuna silloin, kun halutaan menestyä ja päästä parempiin tuloksiin. Kyse voi olla urheilusta, työstä, parisuhteista tai muusta elämänhallinnasta. Valmennuksen tavoite on selkeyttä ajatuksia niin, että valmennettava ymmärtää miksi hän toimii niin kuin tekee ja ymmärryksen kautta hän osaa tehdä parempia valintoja. Henkinen valmentaja toimii mentorina niille, jotka haluavat menestyä tavalla tai toisella.

 

Henkisen valmennuksen on tarkoitus opastaa sinua rakentamaan eri tilanteisiin sopivia henkisiä tiloja, jotta pääset toteuttamaan itseäsi täydellä potentiaalillasi. Esimerkiksi monet urheilijat saattavat olla fyysisesti samassa kunnossa, mutta kilpasuorituksissa se yleensä voittaa, ketä osaa käyttää mieltään oikein. Kun jännitys ei pääse sumentamaan mieltä urheilija osaa hyödyntää kaikkien vuosien harjoittelun ja työn parhaimmalla tavalla. Sama pätee myös muihin elämän osa-alueisiin, joissa täytyy saada oma osaaminen oikealla hetkellä optimaalisesti käyttöön. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi esitelmän pitäminen tai muu esiintyminen. 

 

Yksi henkisen valmennuksen tärkeimmistä osista on selvittää, mikä estää valmennettavaa pääsemästä tavoitteeseensa. Kun rajoittava tekijä on selvinnyt autetaan valmennettavaa poistamaan se. Esteet voivat olla motivaatioon, sisäiseen dialogiin, rajoittaviin uskomuksiin, pelkoihin tai minäkuviin liittyviä. Yleensä esteet ovat niin tiedostamattomia, että emme pääse niihin itse kiinni ilman ulkoista apua. Henkinen valmennus opastaa valmennettavaa löytämään itsestään ne voimavarat jolla rajoituksista pääsee eroon.

 

Henkinen valmennus toimii tukena itsensä kehittämisessä, opastaa valmennettavaa ymmärtämään omaa käytöstään ja sitä kautta pääsemään toteuttamaan täyttä potentiaaliaan.